Navigating faith, love, and life in the Netherlands

Thursday, July 3, 2014

1 Korinthe 13 - Zendingsreis Style || 1 Corinthians 13 - Mission Trip Version

Please note: The English translation, also written by me, can be found here.

~*~*~*~

Ga je in een zendingsreis straks meedelen?

Dit zijn sommige gedachten over wat het betekent om anderen lief te hebben, vooral als je buiten jouw eigen culturele grenzen bent.  De voorbeelden horen bij Roemenië, maar kunnen toegepast worden in elke land!

(geïnspireerd door 1 Korinthe 13, Herziene Statenvertaling)

~*~*~*~

Al zou ik de Roemeense taal vloeiend spreken, maar ik had de liefde niet, dan ben ik vervelend als een stampende hamer of een boor die nooit stopt.
Oekraïne, 2008

En al zou ik precies weten wat te doen voor het bouwproject, met wie over Jezus Christus te praten, en hoe om de Bijbel uit te leggen in Roemenië, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik de Karpaten zou verzetten in de Middellandse zee, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

En al zou ik al mijn kleding in mijn koffer uitdelen tot de Roemeense levensonderhoud van de armen, en al zou ik niet slapen om leuke verhalen over conversaties en geestelijke bediening te vertellen, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

De liefde is geduldig als het plan onzeker is of als het op het laatste moment verandert.

Liefde is vriendelijk aan teamgenoten, Roemeens leiderschap, en alle anderen in Sighisoara.

De liefde is niet jaloers van teamgenoten die een beter “click” met de Roemenen hebben.

De liefde pronkt niet over hoeveel nieuwe gezinnen of kinderen kwamen naar de kerk als gevolg van jullie team.

Borsch & vareneki - Oekraïne
Liefde is niet overtuigd dat jullie manier van eten, werken, of spelen het beste is.
De liefde leert wat beleefd in Roemenië is, en gedraagt zich hiernaar.

De liefde zoekt niet haar eigen belang van bouwen, maar laat de Roemenen leiden.

De liefde wordt niet verbitterd toen de nacht kort was, toen de bed ongemakkelijk was, toen de zon warm was.

Zij denkt geen kwaad als je je voelt als de enige werker, als je geen aandacht ontvangt, als niemand met jou aan het werken is.

Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid van God.

De liefde respecteert de privacy en beschermt de waardigheid van de Roemenen, gelooft dat Christus belangrijker dan een bouwproject is, hoopt dat de naam van Jezus meer geweten en geprezen is, en verdraagt 2 weken van werken met/in een andere cultuur.

De liefde vergaat nooit, stopt niet als je in het vliegtuig terug bent.
Mexico, 2007


Op een dag wordt Christus bekend door de hele wereld, en wij gaan dezelfde taal spreken in de hemel. Onze tegenwoordige kennis wordt heel klein in vergelijking met de waarheid van God.

Wij kunnen alleen een klein stukje zien van hoe de Heilige Geest werkt in Roemenië en in onze eigen levens. Maar toen God het hele proces heeft vervolmaakt, zijn deze ogenblikjes afgelopen.

~*~*~*~

Veel jaren geleden, na een paar zendingsreizen (Mexico, Nicaragua, Oekraïne), heb ik nog steeds geen volledige beeld van hoe God werkt. Soms denk ik aan de kinderen die ik ontmoette.

Mijn hoop en gebed is dat, elke keer als ik mensen tegen kom van andere culturen, de liefde en kracht van Christus door mij schittert – ondanks mijn zwakheden.

“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” (1 Korinthe 13:13, Herziene Statenvertaling)

~*~*~*~*~*~

Vragen om over na te denken:
1.  Wat zou het moeilijkste voor jou kunnen worden?  Hoe kan God dit ontwikkelen in jouw leven?

2.  Heb jij een ervaring gehad waarin de liefde van Jezus zichtbaar (in jouw leven of in een andere persoon) was?

3.  Waarom is liefhebben moeilijker als je werkt met mensen van andere culturen (zoals ik!)?

~*~*~*~*~

Wil jij meer lezen?  Click hier om emails te ontvangen! 

~*~*~

Met dank aan mijn man (grammatica controleren), mijn taalschool, en de Bijbel!

No comments:

Post a Comment

Thanks for leaving a comment! Please consider subscribing to my blog via the link on the right!